Categoria CE

Descrierea categoriei:

Categoria CE cuprinde ansamblul de vehicule constând într-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală autorizată este mai mare de 750 Kg.g;

Condiții de Înscriere

Vârsta minimă de la care se poate începe școala pentru categoria CE este de 21 ani.

Orice cursant trebuie sa fie apt din punct de vedere psihologic și medical.

Obligatoriu sa detina permis de conducere categoriile B, C.

Cursantul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute la Art.24 din O.U.G. 195/2002 ***

Buletin de Identitate / Carte de Identitate

Semnarea contractului de prestari servicii.

Pregătire practică

Acest stagiu are alocate 10 de ore pentru deprinderea artei conducerii aferente acestei categori. Carburantul este inclus în pretul cursului.

Proba teoretică

Este susținută în format electronic și constă în rezolvarea corectă a unui număr de cel puțin 9 întrebări dintr-un total de 11, timpul de soluționare fiind de 10 minute.

Proba practică:

 • Constă în efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului
 • După caz, aceste manevre se vor efectua în trafic sau în poligon
 • Poate avea loc în localitate sau în afară și în diverse condiții de trafic
 • Durata examenului este de minim 25 de minute.

Principalele aptitudini și comportamente urmărite pe parcursul examenului:

 • Pregătirea și controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranței circulației
 • Manevre speciale care trebuie testate în legătură cu siguranță circulației
 • Comportamentul în trafic
 • Pachet Categoria CE

 • Pregătire dosar examen
  Pregătire practică (10 ore)
  Acces nelimitat la chestionare online
  Pregătire teoretică pe toată durata școlarizării
  Simulare examen teoretic

Taxă de Școlarizare

Integral           500  RON

 • Alte Servicii