Categoria BE

Descrierea categoriei

Poate fi condus la Categoria BE ansamblul de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată  nu depășește7000 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă sau o semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 3500 kg.
Pentru ansamblul de vehicule cu masa totală maximă autorizată sub 4250 kg, dar remorcă mai mare de 750 kg, se poate obține o adeverință pe baza căreia în permisul de conducere se trece la rubrica mențiuni: COD 96

Condiţii pentru înscriere

  • Copie carte (buletin) de identitate;

    – Copie permis de conducere;

    – Apt din punct de vedere medical 

    – Apt din punct de vedere psihologic 

     – Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).
  • Semnarea contractului de prestari servicii.

Pregatire teoretica si practica

Proba teoretică
Este susținută în format electronic și constă în rezolvarea corectă a unui număr de cel puțin 9 întrebări dintr-un total de 11, timpul de soluționare fiind de 15 minute. După 3 răspunsuri greșite, proba teoretică se întrerupe autom
Durata examenului este de minim 25 de minute.
Principalele aptitudini și comportamente urmărite pe parcursul examenului:
Cursul pentru obținerea permisului auto categoria BE durează minimum o săptămână, timp în care se efectuează 10 ore de pregătire teoretică și 10 de ore de pregătire practică (conducere auto – 100 km).

Pachet servicii categoria BE

Pregătire dosar examen
Pregătire practică (10 ore)
Acces nelimitat la chestionare online
Pregătire teoretică pe toată durata școlarizării
Simulare examen teoretic

Taxă de Școlarizare
Integral sau  2 rate – 500 RON